Inlägg

Parlamentsval i Spanien 20 november i år.

Parlamentsvalet tidigareläggs till 20 november i år. Trots ett flertal tidigare förnekanden meddelade regeringschefen José Luís Rodríguez Zapatero 29 juli att valet tidigareläggs med fyra månader. Spanjorerna kallas till valurnorna…