Parlamentsval i Spanien 20 november i år.

Parlamentsvalet tidigareläggs till 20 november i år. Trots ett flertal tidigare förnekanden meddelade regeringschefen José Luís Rodríguez Zapatero 29 juli att valet tidigareläggs med fyra månader. 

Spanjorerna kallas till valurnorna söndag 20 november. Efter flera månaders spekulationer meddelade Zapatero efter ministermötet 29 juli att parlamentsvalet tidigareläggs. Motiveringen är att de viktigaste reformerna för att motverka krisen redan antagits samt behovet att skingra de ovissheter som rått den senaste tiden. 
Beskedet om tidigareläggningen av valet kommer samtidigt som flera siffror gynnar den sittande socialistregeringen. Efter PSOE:s återhämtning i den senaste opinionsundersökningen visar även de preliminära arbetslöshetssiffrorna för juli en positiv tendens. 
Zapatero har tidigare meddelat att han inte ställer upp för omval och PSOE:s huvudkandidat är tidigare inrikesministern Alfredo Pérez Rubalcaba. Även om beslutet om valdatumet fattats av Zapatero menar de flesta analytiker att det är Rubalcaba som framfört önskemål om en tidigareläggning av valet. 
Den 20 november är ett känt datum i Spanien, då det är diktatorn Francisco Francos dödsdag.
 
Källa / sydkusten.es

dana@costablanca.st