Inlägg

Iberiastrejken avlyst

Strejken på Iberia blåses av, efter att parterna nått ett avtal med hjälp av den officiella medlaren.Samtliga fackföreningar utom pilotförbundet Sepla antog 13 mars det senaste förslaget. Det baserar sig på uppsägningen av sammanlagt…

Flygstrejker hos Iberia

Stridsåtgärderna bland de anställda på flygbolaget Iberia fortsätter och punktstrejker har utlysts till flera känsliga dagar de närmaste två månaderna.Pilotfacket Sepla liksom andra organisationer som stöder stridsåtgärderna har…