Iberiastrejken avlyst

Strejken på Iberia blåses av, efter att parterna nått ett avtal med hjälp av den officiella medlaren.

Samtliga fackföreningar utom pilotförbundet Sepla antog 13 mars det senaste förslaget. Det baserar sig på uppsägningen av sammanlagt 3 141 anställda, som utgör 16 procent av den totala personalstyrkan. Det är dock 700 färre än det ursprungliga varslet. 
Piloterna har inte undertecknat avtalet, men blåser också av strejken för vidare förhandlingar. Det innebär att strejkerna som utlysts 18-22 mars uteblir och dessutom skonas påsken från hotet.

Källa : sydkusten.es

info@costablanca.st