Inlägg

Positiva turisttendensen består

Antalet utländska turister som besöker Spanien ökade under årets första kvartal med 2,6 procentDen positiva tendensen består efter förra årets ökning av antalet turistbesök, som i sin tur var en konsekvens av krisen i konkurrerande…