Positiva turisttendensen består

Antalet utländska turister som besöker Spanien ökade under årets första kvartal med 2,6 procent

Den positiva tendensen består efter förra årets ökning av antalet turistbesök, som i sin tur var en konsekvens av krisen i konkurrerande arabländer. Mellan januari och mars besökte 9 180 000 utländska turister Spanien. 
Industri- och turistministern José Manuel Soria poängterar att de största marknaderna alltjämt är Storbritannien, Tyskland och Frankrike, medan de som ökar mest är Storbritannien och Italien. 
Nära en tredjedel av de utländska turisterna valde Kanarieöarna som destination under årets första kvartal.
 
Källa: sydkusten.es

info@costablanca.st