Inlägg

Nordbor spenderar mest i Spanien

Intäkterna från turismen ökar i Spanien och mest spenderar besökarna från de nordiska länderna.Under årets nio första månader uppgick intäkterna från utländska turister till drygt 45 miljarder euro, vilket är en ökning med 7,2…