Nordbor spenderar mest i Spanien

Intäkterna från turismen ökar i Spanien och mest spenderar besökarna från de nordiska länderna.

Under årets nio första månader uppgick intäkterna från utländska turister till drygt 45 miljarder euro, vilket är en ökning med 7,2 procent jämfört med samma period förra året. Sett till volym är det den brittiska turismen som lämnar mest pengar i Spanien, men individuellt är det nordborna som är de mest köpstarka. De spenderar i genomsnitt 126 euro om dagen under sin vistelse, betydligt mer än tyskarna som är tvåa på listan med en budget på 97 euro om dagen. 
Turistsektorn tjänade fram till och med september sammanlagt 3,8 miljarder euro på den nordiska turismen. Siffrorna presenteras i en rapport som gjorts på uppdrag av industri- och turistdepartementet.

Källa: sydkusten.es

info@costablanca.st