Inlägg

Iberiastrejken avlyst

Strejken på Iberia blåses av, efter att parterna nått ett avtal med hjälp av den officiella medlaren.Samtliga fackföreningar utom pilotförbundet Sepla antog 13 mars det senaste förslaget. Det baserar sig på uppsägningen av sammanlagt…

Tusentals flygresenärer ombokade

Iberia har tvingats boka om 38 000 passagerare, inför de nya strejkdagarna 4-8 mars.Bolagsledningen meddelar att en majoritet av de passagerare som drabbas av inställda flygningar denna vecka, redan fått alternativa flygningar. Det återstår…

Iberia-strejken slut

På fredagen blandade spanska myndigheter sig i och satte stopp för strejken hos Iberia.På fredagen satte spanska myndigheter stopp för strejken mellan Iberia och dess piloter och tvingade dem till förhandlingsbordet. Därmed är aktionen…

Iberia ger igen mot piloterna

Iberia sänker lönerna för sina piloter med tolv procent, mitt under pågående konflikt med sektorn.Bolagsstyrelsen tar stöd i den nya arbetsmarknadsreformen för att införa besparingar på sammanlagt 20 procent på piloternas anslag. Förutom…

Iberia fortsätter med sina strejkvarsel

Piloterna på Iberia skärper sina stridsåtgärder och varslar om punktstrejker samtliga måndagar och fredagar mellan 9 april och 20 juni.Regeringens medlingsförsök har inte givit önskvärt resultat och pilotfacket Sepla återupptar därmed…

Punktstrejkerna på Iberia avlysta

Pilotförbundet Sepla har avlyst de varslade punktstrejkerna på Iberia, efter att regeringen valt att medla i konflikten.Piloterna hade varslat om sammanlagt 24 strejkdagar fram till maj, bland annat under påsken. Ledningen för Iberia har…

Flygstrejker hos Iberia

Stridsåtgärderna bland de anställda på flygbolaget Iberia fortsätter och punktstrejker har utlysts till flera känsliga dagar de närmaste två månaderna.Pilotfacket Sepla liksom andra organisationer som stöder stridsåtgärderna har…

Piloterna varslar om julstrejk

Piloterna på Iberia har varslat om en strejk precis före jul. Ett år efter trafikkaoset på grund av flygledarnas maskningsaktioner hotar nya allvarliga trafikstörningar på grund av en strejk på Iberia. Den har varslat av pilotförbundet,…