Inlägg

Prishöjning på spanska motorvägar

Nu blir det dyrare att köra på spanska motorvägar. Igår höjdes priset.Igår höjdes priset på spanska motorvägar med upp till 7,5 %. Detta på grund av att spanska staten inte längre vill subvensionera ägarna av motorvägarna. Och inte…