Prishöjning på spanska motorvägar

Nu blir det dyrare att köra på spanska motorvägar. Igår höjdes priset.

Igår höjdes priset på spanska motorvägar med upp till 7,5 %. Detta på grund av att spanska staten inte längre vill subvensionera ägarna av motorvägarna.
Och inte nog med detta. Den 1 september höjs avgifterna återigen, denna gång på grund av den aviserade momshöjningen i Spanien. Totalt kommer avgifterna drämed att öka med ca 10% under bara en månad.

info@costablanca.st