Spansk recession fördjupas

Den spanska ekonomin krympte med 0,4 procent under andra kvartalet jämfört med kvartalet före

Jämfört med samma kvartal ett år tidigare var nedgången 1,0 procent. Under årets första kvartal minskade Spaniens BNP med 0,3 procent.
Inflationstakten under andra kvartalet uppmättes till 2,2 procent, vilket var oväntat högt. Det förklaras delvis av prishöjningar på läkemedel, vilket är en besparingsåtgärd regeringen i Madrid genomfört i krisens spår.

info@costablanca.st