Gränsen för årets underskott redan nådd

Den spanska regeringens gränsnivå för budgetunderskott för 2013 nåddes redan i slutet av juni

Den spanska regeringens gränsnivå för budgetunderskott för 2013 nåddes redan i slutet av juni, dvs 3,8 procent av BNP och motsvarande 40 miljarder euro. Finansministern Cristobal Montoro underströk den positiva aspekten av att underskottet i slutet av juni var 8,2 procent lägre än i juni förra året.
Denna förbättring har sin grund i en en ökning av skatteintäkterna som godkändes förra året. Finansministern noterade också att nedgången i BNP mellan april och juni endast var 0,1 procent vilket var en lägre minskning än under föregående månader. Ministern ser dessa siffror som ”en vändpunkt i den spanska ekonomin. Detta visar att i slutet av lågkonjunkturen är här.” Detta är en bild som många inte delar. De pekar på den alltför höga arbetslösheten, den betydande nedgången i konsumtionen, ökade kundförluster för företagen och att bankerna fortsätter att inte bevilja krediter i tillräcklig omfattning.
Prognoserna för andra halvåret är bättre än det första halvåret med extra inkomster från ökad skatt på alkohol och tobak samt ökningar i personbeskattningen. Man räknar också med att den ekonomiska aktiviteten kommer att öka.
När det gäller de spanska regionerna påminner ministeriet att de mål som satts upp för regionernas minskning av underskottet i år måste uppfyllas. Valenciaregionen kämpar fortfarande med mycket stora underskott. I förhållande till folkmängden i regionen har man påpekat att regeringens mål är för hårt satta. Regeringen har därför justerat siffrorna mellan regionerna så att totalen motsvarar det tidigare målet. Istället för 1,3 procent underskott för Valencias har målet för regionen detta år fastställts till 1,6 procent. Detta utgör fortfarande en stor utmaning då underskottet i regionen 2012 var 3,52 procent. Likaså har Murcia satt ett mål på 1,59 procent i år jämfört med deras faktiska underskottet i slutet av 2012 på 3,12 procent.
Källa:Mas Amigos

info@costablanca.st