Inlägg

Droger bakom stor del av dödsolyckorna

Nära hälften av de förare som förra året omkom i trafikolyckor var påverkadeSiffror som presenterats av Spanska droginstitutet anger att 45 procent av de omkomna förarna förra året var påverkade av alkohol eller droger och i vissa…