Inlägg

Ledande kedjor undviker prishöjningar

Ledande kedjor i Spanien annonserar att de inte kommer att höja sina priser, trots momshöjningen som trädde i kraft den 1 september.Momsen steg vid månadsskiftet från 18 till 21 procent, medan den reducerade momsen gick från åtta till…

Resebranschen rasar mot momshöjning

En eventuell momshöjning kommer att få stora konsekvenser inom turistnäringenDet hävdar Federacion Espanola de Hosteleria som har beräknat att ca 13000 arbetstillfällen försvinner i Valenciaregionen om man genomför kravet från EU att…