Posts

,

Svenska arvsrätten slutar gälla för svenskar bosatta utomlands

En ny EU-lag träder ikraft den 17 augusti som betyder att svenska arvsrätten upphör och EU-lagen träder in i stället.Enligt den nya lagen är det arvsrätten i det land där en person bor som ska gälla. Hur reglerna ser ut skiljer sig…