Posts

Besiktning av svensk bil i Spanien

Tidigare kunde en svenskregistrerad bil besiktigas vid det spanska besiktningsföretaget Applus som Svensk bilprovningen hade samarbete med.Sedan bilprovningen privatiserats i Sverige har möjligheten att besikta sin svenskregistrerade bil i…