Inlägg

Fler fråntas A-kassa

Drygt 60 000 personer har fråntagits arbetslöshetsersättning, då de befunnits bryta mot reglerna för denna typ av bidrag.Myndigheterna har skärpt kontrollen och antalet ertappade bidragsfuskare är 14,8 procent fler än under samma period…