Vill du springa San Silvestre loppet i Alicante så kan du göra det Annandag jul, 26 december. Loppet är 4,5 km och starten är kl 10,00 på Rambla Méndez Núnez Avenue och det är både amatörer och mer rutinerade löpare som deltar i loppet som sträcker sig runt på stadens gator. Vill du inte springa så kan du komma och titta på loppet där en hel del kul händer. Hela loppet är ett välgörenhetslopp och allt överskott går till familjer som behöver hjälp. Startavgiften består en avgift på 3 € samt att varje deltagare måste lämna minst ett (1) kg mat som t ex pasta, ris, olja etc. Det går även bra att lämna leksaker som då tillfaller barnfamiljer.

Anmälan kan göras via denna länk http://www.cronotag.com/index