Stabil återhämtning i turistsektorn

Antalet utländska turister som besökte Spanien uppgick 2012 till 57,7 miljoner, vilket var en ökning med 2,7 procent jämfört med året före.

I december noterades en minskning av turistbesöken med 1,3 procent, men årssiffran visar en fortsatt återhämtning. Det totala antalet turister är endast en miljon mindre än rekordåret 2007, före den internationella krisen. 
De marknader som bidrog mest till ökningen var den franska, tyska och ryska. Den ryska steg i sig med hela 39,8 procent, jämfört med 2011. I gengäld minskade antalet italienska besökare med fem procent. 
Katalonien är den region som förra året upplevde den största ökningen av utländska turistbesök, med 9,9 procent.

Källa: sydkusten.es

info@costablanca.st