Lägsta olyckstalen på mer än 50 år

Antalet dödsoffer i en spanska trafiken fortsatte att sjunka under 2012.

Trafikdöden minskade förra året med tolv procent, jämfört med 2011 och uppgick till sammanlagt 1.304 st. Det är den lägsta siffran sedan 1960. Därmed består den positiva tendensen sedan 2006, då poängkörkortet infördes. Det året dödades i genomsnitt sex personer per dag i trafiken, medan siffran förra året var nere i 3,6. Så sent som 2001 omkom drygt elva personer om dagen i den spanska trafiken. 
Förra årets siffror har presenterats av inrikesministern Jorge Fernández Díaz, som är positiv men samtidigt markerar de fortsatta bristerna och möjligheten till förbättringar. Han kritiserar bland annat många kommuner för att inte motverka tillräckligt hårt bristande bruk av hjälm på moped och motorcyklar. 
Förra året omkom lika många människor i den spanska trafiken som 1960. Då fanns en miljon fordon i Spanien medan de idag uppgår till drygt 31 miljoner. 
Drygt tre fjärdedelar av dödsolyckorna under 2012 inträffade på landsvägar. Inrikesministern annonserar en allmän sänkning av hastighetsgränsen på landsvägar, som i dagsläget är på 100 kilometer i timmen, redan till våren.

källa : sydkusten.es

info@costablanca.st