Hastighetsgränsen höjs i mars nästa år till 130 kilometer i timmen, på vissa motorvägar i Spanien.

Ministerrådet antog 4 oktober den nya reformen av trafiklagen, som främst innehåller skärpta förordningar och straff vid överträdelser. Det är inte bara trafikanter som riskerar att prickas utan även fotgängare kan tvingas till alkohol- och drogtest.
En nollgräns införs för narkotiska preparat hos förare, med undantag av sådana som intas på läkares inrådan. Böterna för rattonykterhet fördubblas från 500 euro till 1 000 medan radarvarnare förbjuds helt, med risk för 200 euro i böter.
Regioner tar avstånd Inrikesministern Jorge Fernández Díaz meddelar att hastighetsgränsen i Spanien höjs från 120 till 130 kilometer i timmen. Det sker dock enbart på motorvägssträckor som har en låg olycksfrekvens och kommer endast att gälla under gynnsamma väderförhållanden. Katalonien och Baskien, som är självbestämmande i trafikfrågor, har annonserat att de inte kommer ändra hastighetsbegränsningen.
Cykelhjälmen splittrar Andra reformer är att det inte längre är åldersgräns som avgör när minderåriga ska vara särskilt fastspända, utan deras längd som fastställs till upp till 130 centimeter. En av de mest kontroversiella trafikreformerna lämnas fortsatt öppen, för behandling i parlamentet. Den handlar om cykelhjälm, där regeringen föreslår påbud åtminstone för minderåriga och eventuellt även för vuxna. Cykelorganisationer opponerar sig dock mot hjälmtvånget, som de menar skulle minska antalet cyklister.

Källa:sydkusten.es

info@costablanca.st