Efter många olyckor på vägen mellan Benidorm och La Nucia, CV-70, har vägansvariga nu beslutat att sänka hastigheten hela vägen till 50 km/h. Det är speciellt cyklister och gående som har höjt olycksstatistiken men även en hel del bilolyckor förekommer. Vägen har många busshållplatser och rena plankorsningar som i många fall gjort att både gående och cyklister måste gå ut i vägbanan. Ytterligare en orsak till hastighetssänkningen är att få ner trafikbullret för de boende utefter vägen, säger ansvarig på kommunen.

Det är dock inte utan protester som detta sker. Bara igår samlades det in över 2000 namnunderskrifter mot denna sänkning och protestlistorna kommer att ligga ute några dagar till. Återstår att se vad som händer med detta.