Elpriset sänks i april

Elpriset väntas sjunka 1 april med hela 6,7 procent.

Efter fyra år av idel stigande elpriser får abonnenterna äntligen en glädjande nyhet, även om den riskerar att bli kortvarig. Vid den senaste elauktionen för andra kvartalet i år noterades en prissänkning på 15 procent, vilket väntas motsvarar en minskning på 6,7 procent på elräkningen. Detta återstår att bekräfta från industridepartementet sida.
Prissänkningen riskerar dock att bli kortvarig. Detta då elbolagen aviserat att de tänker kompensera nya skatter som de ålagts betala genom att höja taxorna.

Källa: sydkusten.es

info@costablanca.st