Från och med 1 januari 2018 höjs avgifterna för att köra på betalvägar i Spanien. Här på Costa Blanca berörs bl a motorvägen AP-7. Avgiften höjs med 1,91 % som annars normalt brukar höjas med konsumentprisindex men i år gör man ett undantag från den praxisen.

Samtidigt är det sedan tidare känt att avgiften för att köra på just AP-7 kommer att slopas från 1 januari 2020, läs mer i vår artikel här https://costablanca.st/news/vagtull-slopas/