Aena utökar från och med onsdag 1 juli resurserna på landets flygplatser för genomförande av hälsokontroller av resenärer som anländer till Spanien.

I samband med öppnandet av gränserna mot ett antal länder även utanför EU, utökas flygplatspersonalen med 650 personer som ska genomföra hälsokontroller av inresande i landet. Siffran kommer anpassas efter behov. Resenärerna passerar tre olika filter; temperaturmätning, frågeformulär samt visuell granskning. De som misstänks vara smittade av Covid-19 går vidare till nästa kontroll där vårdpersonal bedömer resenärens kliniska och epidemiologiska tillstånd.

Frågeformuläret handlar framför allt om att myndigheterna vill kunna lokalisera personer om någon av medpassagerarna visar sig vara smittade. Formuläret går att fylla i online innan resan och förvandlas till en QR-kod som visas upp i kontrollen på flygplatsen. Resebyråer, turoperatörer och flygbolag ansvarar för att informera passagerarna i samband med biljettköpet om de nya rutinerna. Förfarandet som tillämpas redan sedan 15 maj publiceras i den statliga nyhetsbolletinen BOE 1 juli. Samma rutiner tillämpas för resenärer som anländer till Spanien via havet.

Källa : Sydkusten.es

Länk till formulär

Länk till BOE