Vi från Skandinavien är vana att använda säkerhetsbältet i bilen när vi kör sedan många år tillbaka men här nere i Spanien slarvas det en hel del. Nu installerar de spanska trafikmyndigheterna kameror för automatisk kontroll av att säkerhetsbälten används i trafiken. Totalt kommer 227 kontrollkameror att installeras i hela landet och de 50 första togs i drift den 11 september och resten kommer att vara i drift inom ett par månader. Men man är snälla till en början. De två första månaderna kommer förare som har tagits av kamerorna bara att få ett informationsbrev, men därefter utfärdas det böter. I samband med drifttagningen av de nya kamerorna så har Guardia Civil Traffico en kampanj med vägkontroller, där de även använder vanliga metoder och helikoptrar.

Den vanligaste dödsorsaken på vägarna är den höga farten. Som nr 2 kommer olyckor där dödsoffren inte använd bilbältet och detta vill nu de spanska myndigheterna få en ändring på.

En annan regel som många missar är en minderårig som är under 135 cm lång skall sitta i baksätet, inte i framsätet, och bältet ska vara på.