Nya trafiklagar från denna vecka i Spanien

Den 9 maj träder många nya trafikbestämmelser i kraft. Här är några exempel:

1. Fortkörningsavgift om man överskrider fartgränsen med bara 1 km/tim! På vissa motorvägar har hastighetsgränsen höjs från 120 kph till 130 kph, men i många städer har hastighetsgränsen sänks från 30 km/tim till 20 km/tim.
2. Om Guardia Civil ser ett trafikbrott kan de notera fordonets registreringsnummer, och detta är det tillräckliga bevis för att åtala – de behöver inte stoppa fordonet.
3. Minst böter på 1.000 euro kommer att krävas av förare som ertappas köra rattfull med dubbla gränsvärdet eller högre / återfall i rattfylleri, och förare som är drogpåverkad .
4. Guardia Civil kan beslagta fordon med barn som passagerare utan godkända bilbarnstolar.
5. Man måste noga följa de regler om var barnen ska sitta i bilen (beroende på ålder/längd ), annars riskerar föraren höga böter .
6. Cyklister under 16 år måste bära hjälm.
7. Förarna har mycket högre ansvar för att garantera säkerheten för cyklister i alla åldrar.
8. Fartkamera/radarvarnare är förbjudna .
9. Ett EU-direktiv ska genomföras så att trafikbrott som begåtts i ett EU-land rapporteras till EU-registreringsland för det aktuella fordonet.
10. Mycket striktare regler genomförs för den spanska registreringen av utlandsregistrerade fordon körs i Spanien.

Källa: http://legal4spain.com/blog/