Arbetslösheten sjunker, bästa jobbsiffrorna på 18 år

Antalet registrerade arbetslösa sjönk i april med den största siffran i månaden på 18 år. Den sena påsken bidrog till en minskning av antalet arbetslösa i april på hela 111 565 personer. Minskningen omfattade alla sektorer och autonoma regioner, även om det var framför allt inom servicesektorn som många fann ett jobb. Per 1 maj uppgick antalet registrerade arbetslösa till 4,6 miljoner. Det är nära 305 000 färre än ett år tidigare. I maj tecknades 1,29 miljoner anställningskontrakt, av vilka dock knappt tio procent var fasta kontrakt. Antalet inskrivna hos försäkringskassan ökade också kraftigt med 133 765 personer.