ELPRISET I SPANIEN

Elpriset i Spanien är ett populärt diskussionsämne sedan en tid tillbaka. Spanien har precis som övriga Europa drabbats av ökade kostnader för inköp av el. Vissa länder har drabbats värre än andra och vi läser dagligen i de skandinaviska tidningarna om elpriset och höga elräkningar för hushållen och företagen.

Spanien har inte drabbats lika hårt som t ex Sverige men man har ändå en betydligt högre elkostnad för sin bostad idag jämfört med för ett år sedan. Sedan beror det även på vilket elbolag man har och hur varje enskilt avtal med elbolaget ser ut.

Via länken nedan kan man följa vad elpriset är i Spanien, dag för dag och timme för timme. Välj vilket datum du önskar så kan du se både aktuellt pris och även gå tillbaka till ett annat datum för att se vad priset var just den aktuella dagen.