Utlänningarna ljusglimt på mörk fastighetsfront

Fastighetsförsäljningen i Spanien sjönk åter förra året, men däremot steg antalet utländska köpare.

Fastighetsmarknaden upplevde en svag återhämtning 2010, på 5,6 procent, men föll på nytt förra året med 29,3 procent. Det totala antalet sålda fastigheter uppgick 2011 till 347 305, av vilka 36,5 procent var nybyggda bostäder. 
En grundläggande orsak till raset är de slopande avdragsmöjligheterna som beslutades av den förra socialistregeringen. Dessa avdrag har dock återinförts av den nya regeringen och dessutom med retroaktiv verkan. 
Trots de sjunkande siffrorna visar försäljningen till utlänningar en stigande tendens. Förra året såldes 32 297 fastigheter till utländska köpare, vilket var en ökning med 7,2 procent jämfört med 2010. Flest fastigheter köptes av utlänningar i Alicanteprovinsen (8 378), följt av Málaga (3 999), Balearerna (2 547) och Madrid (1 904).
Källa: sydkusten.es

info@costablanca.st