Uppemot 30 000 hemlösa i Spanien

Uppemot 30 000 personer bor enligt hjälporganisationen Cáritas på gatan.

Med anledning av internationella dagen för de hemlösa 28 november har Cáritas presenterat en studie som gör gällande att tio procent av de hemlösa har universitetsutbildning. En ny grupp hemlösa har växt på senare tid, bestående av främst ensamstående män i övre medelåldern som förlorat sitt jobb på grund av krisen. 
De hemlösa i Spanien beräknas uppgå till mellan 26 000 och 30 000, varav 45 procent är utlänningar. Cáritas har startat ett projekt vars mål är att inom fyra år ska ingen människa tvingas bo på gatan.
 
Källa: sydkusten.es

info@costablanca.st