Sträng bot för kartellbildning

De tre ledande mobilbolagen i Spanien har dömts till sammanlagt 120 miljoner euro i böter, för kartellbildning.

Boten är den näst högsta i sitt slag, som utdelas av konkurrensverket CNC. Telefónica, Vodafone och Orange befinns under perioden 2000-2009 har upprätthållit orimligt höga priser för SMS-meddelanden, genom interna avtal. Detta skedde på grund av bristande reglering för textmeddelanden, samtidigt som samtalstaxan under samma period föll kraftigt. 
Teléfonica döms att betala 46,5 miljoner euro i böter, Vodafone 43,5 miljoner och Orange 30 miljoner. Samtliga tänker överklaga domen.

Källa: sydkusten.es

info@costablanca.st