Ryanair och spanska flyget

Flygbolaget Ryanair hotar med uppsägningar och indragna linjer i Spanien om regeringen inte häver de böter som bolaget ålagts betala.

Flera domar mot Ryanair har lett till ett sammanlagt bötesbelopp på drygt en miljon euro. I ett öppet brev från bolagets ägare Michael O´Leary till den spanske industriministern Miguel Sebastián hotar Ryanair med omfattande nedskärningar i Spanien om böterna inte hävs.
Utspelet kritiseras i hårda ordalag av konsumentorganisationen OCU, som kallar det för utpressning.

promix@costablanca.st