Rökförbudet populärt

En bred majoritet av den spanska befolkningen är nöjd med rökförbudet i restauranger och på andra offentliga platser.

En studie som gjorts av av läkarföreningen semFYC uppger att 82 procent av de tillfrågade inte kan tänka sig en eventuell lindring av restriktionerna. Bland de tillfrågade finns både icke rökare, rökare och tidigare rökare. 
Läkarföreningen uppger vidare att rökförbudet bidragit till att antalet rökare i Spanien sjunkit och i dagsläget uppgår till mellan 27 och 29 procent av befolkningen.

Källa : sydkusten.es

info@costablanca.st