Inflationen backar kraftigt

Generalprisindex föll i januari med 1,4 procent, vilket är den största nedgången i en enskild månad sedan 1963.

De moderata prishöjningarna i årets första månad, bland annat på el, bidrog till nedgången. Inflationen på årsbasis föll med 0,3 procentenheter till 2,6 procent, vilket är den lägsta nivån sedan juli förra året. Detta efter att ha nått en topp i oktober på 3,5 procent.

Källa : sydkusten.es