Tågstrejk lagom till inledningen av den spanska semesterperioden

En tågstrejk hotar de två dagar som har mest trafik på hela året. De anställda på järnvägsbolaget Renfe har varslat om strejk 31 juli och 1 augusti, som sammanfaller med inledningen av industrisemestern. Motiveringen är att bolagsledningen inte respekterar ingångna avtal och i allt högre utsträckning lägger ut tjänster på entreprenad. Enligt facket består personalstyrkan av 13 000 personer, medan det skulle behövas ytterligare 5 000 anställda.