En tågstrejk hotar de två dagar som har mest trafik på hela året. De anställda på järnvägsbolaget Renfe har varslat om strejk 31 juli och 1 augusti, som sammanfaller med inledningen av industrisemestern. Motiveringen är att bolagsledningen inte respekterar ingångna avtal och i allt högre utsträckning lägger ut tjänster på entreprenad. Enligt facket består personalstyrkan av 13 000 personer, medan det skulle behövas ytterligare 5 000 anställda.