En ny EU-lag träder ikraft den 17 augusti som betyder att svenska arvsrätten upphör och EU-lagen träder in i stället.
Svensk LAGBOK

Enligt den nya lagen är det arvsrätten i det land där en person bor som ska gälla. Hur reglerna ser ut skiljer sig åt mellan olika europeiska länder. I till exempel Spanien, där drygt 90 000 svenskar bor, kan man med ett testamente påverka arvsrätten.

– Den största skillnaden är att arvingarna kan bli skyldiga att betala den avlidnes skulder, säger juristen Charlotte Andersson till SVT.

Lagändringen gör att en arvstvist bara kan behandlas i ett land. Utlandssvenskar omfattas från 17 augusti inte längre av svensk arvsrätt. Det är innebörden när en ny EU-lag träder i kraft. Något som kan få stora konsekvenser för arvtagare.

Läs hela artikeln på vår systerportal, Canaria.st, genom att klicka här >>