,

ROT-avdraget sänks men blir kvar i utlandet

Avdraget sänks men möjligheten att använda rot-avdraget för att fixa bostaden i Spanien blir kvar. Det är Svenska Dagbladet som berättar att regeringen vill sänka rot-avdraget från 50 till 30 procent och halvera taket för rut-avdrag till 25.000 kr för alla under 65 år. Men möjligheten att använda skatteavdraget utomlands blir kvar.

Eftersom det inte skapar några jobb i Sverige så har möjligheten att göra rot-avdrag utomlands kritiserats av vänstern i Sverige. Nu får de ge sig och anledningen är att Sverige som EU-medlem ska följa riktlinjerna om fri rörlighet. De skatteregler och överenskommelser som finns inom EU så måste Sverige tillämpa det på ett likvärdigt sätt överallt. Rot-avdrag utomlands är en konsekvens av hur regelverket ser ut inom EU. Den som betalar skatt i Sverige ha rätt till avdraget, oavsett om rot-eller rut-arbetet sker i Sverige eller utomlands. Det är godkänt att använda rot-avdraget i alla EU och EES-länder (Europeiska ekonomiska samarbetsomådet).

Statistiken visar att ”utlands-rot” ökar kraftigt. Från 20 miljoner kronor 2011 till 51 miljoner kronor 2014, enligt Skatteverket. Det är en ökning med 155 procent när svenskar passade på att renovera sina semesterbostäder. Den största delen av utbetalningarna går till svenskars semesterbostäder i Spanien, Frankrike och nordiska länder skriver Svenska Dagbladet. Svenskar kan även få skattereduktion för rut-arbete i bostäder utomlands förutsatt att man har sitt hushåll där.