Kung Juan Carlos I abdikerar

Spanien premiärminister Mariano Rajoy meddelade på måndagsförmiddagen att kungen informerat honom om beslutet. Kungen höll senare ett tal till nationen i TV och radio kl. 13. Han förklarade där motiven för sin abdikation.

Kungen sa bland annat att han under sin tid på tronen alltid har abetat för Spaniens bästa, och att beslutet att abdikera är fattat av samma skäl. Han poängterade att den svåra ekonomiska kris som landet upplever kräver nya lösningar där de nya generationerna bör spela huvudrollen. Det är i det sammanhanget man bör se överlämnandet av tronen till sonen Felipe, som enligt kungen är fullt förberedd för uppgiften. Kronprins Felipe har, enligt kungen, visat prov på den ansvarskänsla som krävs för att både föra vidare och förnya den stabilitet som kungahuset som institution fortsatt kan utgöra i Spanien.

Det inleds nu en process för övergången där det första är ett extraordinärt regeringssammanträde i morgon tisdag. Det krävs bland annat att en lagändring görs som ska antas först av underhuset (Congreso) sedan överhuset (Senado). Det förutsätts att processen kommer att gå snabbt och att kronprins Felipe kommer att krönas som Felipe VI i parlamentet i likhet med sin abdikerade far. Det troliga är att det kommer att ske i slutet av juni.

Kungen Juan Carlos I fattade beslutet att abdikera redan i januari i samband med att han fyllde 76 år. Det motiverades inte av hälsoskäl eller några politiska hänsyn. Det spekuleras dock kring att kungens hälsoproblem de senaste åren påverkade beslutet. Kungen och kungahuset har även varit indraget i ett antal skandaler, något som det förstås spekuleras i har påverkat det historiska beslutet att abdikera.

Uppgiften att beslutet togs i januari leder givetvis fram till frågan varför det blir av nu och vilka faktorer man har vägt in för att anse det vara en lämplig tidpunkt.

Rajoy lovordade Kung Juan Carlos för hans stora betydelse för återinförandet av demokratin i Spanien. Han sa även att kungen varit den bästa företrädaren för Spanien i omvärlden under hans 39 år på tronen. Premiärministern sa även att kronprins Felipe, som kommer att krönas till Kung Felipe VI, blir den bäst utbildade och förbredde statschefen någonsin i Spanien.