Hushållens skulder sjunker

De spanska hushållens skulder sjunker och är nu i samma nivå som i oktober 2006. Även företagens skulder sjunker. Däremot har företag inom den finansiella sektorn ett skuldberg på en biljon euro visar siffror från den spanska riksbanken Banco de España. Den totala skulden för de spanska hushållen är 753.407 miljoner euro. Den största delen handlar om bostadslån och är på 589.719 miljoner euro. Resterande 163.688 miljoner euro är konsumentkrediter. I båda fallen tyder trenden på att skulderna minskar.

 

Källa: Sv magasinet