Framåt för spansk ekonomi

Spansk ekonomi är på uppgång. Svenska tidningen Dagens Industri presenterade i veckan en positiv bild av utvecklingen i den spanska ekonomin som vi alla vet har varit allt annat än bra de senaste åren. Här nedan finns ett utdrag av artikeln : 

Återhämtningen i Spanien fortsätter. Också den inhemska efterfrågan visar nu tecken på att ta fart. Men arbetslösheten är fortfarande skyhög. Spaniens ekonomi växte under det fjärde kvartalet med 0,7 procent i kvartalstakt och med 2,0 procent i årstakt, enligt preliminär statistik. Utfallet var bättre än väntat och tillväxttakten den högsta sedan slutet av 2007. Tillväxten för helåret blir, om de preliminära siffrorna bekräftas 1,4 procent. Det är snäppet över regeringens officiella prognos, enligt tidningen El País.

Också på torsdagen kom överraskande bra statistik från Spanien. Landets statistikmyndighet meddelade då att omsättningen i detaljhandeln i december steg med 6,5 procent i årstakt. Det är den högsta takten sedan 2003. En ljuspunkt var att omsättningen steg i samtliga spanska regioner. De spanska konsumenterna hade draghjälp av fallande priser. Inflationen var i december minus 1,1 procent, med det sjunkande oljepriset som tungt bidragande orsak.

Att också den inhemska efterfrågan börjat ta fart är ett friskhetstecken. Exporten började öka redan för några år sedan, bland annat efter att sänkta lönekostnader ökat Spaniens konkurrenskraft. Under 2013 hade landet överskott i bytesbalansen, de samlade affärerna med utlandet, för första gången sedan 1980-talet. Så sent som 2008 var underskottet i bytesbalansen 10 procent av BNP.

”Inhemsk efterfrågan har fått en större betydelse i vad som från början var en exportledd återhämtning. Konsumenterna är på bättre humör, vilket är en positiv utveckling”, säger Silvio Peruzzi, Europaanalytiker på banken Nomura, till nyhetsbyrån Bloomberg.

Den spanska centralbanken räknar nu med att den inhemska efterfrågan ökar med 2,2 procent under 2015, enligt El País. Den förra prognosen låg på 1,4 procent

Spanjorerna har sedan krisen gått igenom en mycket svår tid. Arbetslösheten har visserligen sjunkit från noteringar kring 27 procent i början av 2013, men ligger fortfarande över 23 procent. Den officiella statistiken speglar dock knappast verkligheten. Troligen är den faktiska arbetslösheten lägre, med en relativt stor andel sysselsatta i den så kallade informella sektorn.

Oavsett det är arbetsmarknaden utan tvekan Spaniens största ekonomiska utmaning. Men även här finns ljuspunkter. Sysselsättningen ökade under det fjärde kvartalet med 65 100. Det är den bästa kvartalssiffran sedan 2006, enligt sajten Trading Economics, som publicerar ekonomisk statistik från ett stort antal länder.

Centralbanken förutspår att sysselsättningen under 2015 ökar med 1,6 procent. BNP väntas växa med omkring 2 procent. Andra är mer optimistiska. Banken BBVA tror på en tillväxt om 2,5 procent. Och regeringen räknar med en positiv trend.

”Det vore inte helt uppåt väggarna om vi mot slutet av 2015 ser en tillväxttakt på närmare 3 procent”, sa finansminister Luis de Guindos i Davos nyligen, enligt El País.