Arbetslösheten sjunker igen

Kvartalssiffran visar på en minskning på en procent under perioden, till sammanlagt 4 574 700 arbetslösa. Det motsvarar 20 procent av den arbetsföra befolkningen. Nedgången i år var mindre än de två föregående åren. Däremot har antalet arbetslösa sjunkit till den lägsta nivån på sex år. Spanien är fortsatt det land som har den näst högsta arbetslösheten inom EU, endast överträffade av Grekland.