Addicted Rehab

Behandling av alkohol & droger
Minnesotamodellen
Det är en av världens mest beprövade behandlingsmetoder och rekommenderas av Socialstyrelsen i dess nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården.
Ursprunget till Minnesotamodellen hittar man hos AA, Alcoholics Anonymous, en rörelse vars grundtanke är att en alkoholist hjälper en annan att bli kvitt sitt beroende. Centralt för AA:s syn på beroendet är att det handlar om en obotlig men behandlingsbar sjukdom. En alkoholist är kraftlös inför alkoholen, har förlorat kontrollen över drickandet och kan inte förändra sin situation av egen kraft.

Addicted Rehab

Calle Dublin
03177
Urb.La Marina
645296025
37° 58′ 53.0364″ N, 0° 40′ 26.8104″ W
-Skandinaviska Centret
Spain